Kauwgom is lekker, maar kan ook voor veel ergernis zorgen. Winkelcentra, trappenhuizen, portieken en galerijen worden vaak vervuild door kauwgom. Wij verwijderen kauwgom en zorgen weer voor schone vloeren en andere oppervlakken.

Reinigen onder hoge druk met een waterstraal is de laatste decennia steeds meer in opkomst als effectieve reinigingsmethode. Wij zetten deze methode o.a. in voor het reinigen van (tuin)paden, gevels, galerijen, trappenhuizen en balkons.

Uw vloer is het visitekaartje van uw huis of bedrijf. Wij nemen de zorg omtrent het onderhoud van uw vloer weg. Onze deskundige medewerkers zullen eerst uw vloer analyseren zodat we de juiste methode voor uw vloer kunnen bepalen en passen deze toe op uw vloeroppervlak.

© 2020 VHS Group - Ontworpen en gebouwd door Altena Media